Udalosti

 

POZVÁNKA na Deň Obce ktorá sa konala dňa 19.08.2017

Havária čerpadla vodného zdroja pitnej vody dňa 17.12.2015 v obci Kostolná pri Dunaji.

Dňa 17.12.2015 po 16-tej hodine, došlo k mechanickej poruche vodného čerpadla chráneného vodného zdroja v obci Kostolná pri Dunaji. Ja, starosta obce Ján Filkász vyslovujem vďaku za pomoc pri oprave čerpadla pánovi Petrovi Heringešovi z našej obce, ako aj mladšiemu Jánovi Filkászovi a ďaľším prítomným za rýchlu pomoc pri odstraňovaní poruchy čerpadla ktoré bolo nutné odniesť do strojného parku v Bernolákove a za odbornej spôsobilosti tamojších odborníkov ktorí vo večerných hodinách po svojej práci ho opravili, a následne sme mohli čerpadlo riadne s pánom Petrom Heringešom zmontovať do studne vodného zdroja v našej obci Kostolná pri Dunaji. Vďaka aj Vám všetkým, ktorý ste pomáhali pri odstraňovaní havarijnej poruchy, ktorú sme opätovne spustili už krátko pred 20-tou hodinou večernou do plnej nepretržitej prevádzky. Ďakujem všetkým pomocníkom aj v mene zastupiteľstva obce Kostolná pri Dunaji profesionálnym odborníkom z Bernolákova a našim obyvateľom z obce Kostolná pri Dunaji, ktorý boli ochotní vo svojom voľnom čase sa podielať na dobrej veci pre blaho obce a spokojnosť našich spoluobčanov. Túto ochotu som ja ako starosta obce Kostolná pri Dunaji ocenil ústnou vďakou všetkým ktorý boli nápomocný, veď keby nám nepomohli, naša Obec Kostolná pri Dunaji, by bola viac ako 3 dni bez vodného zdroja pitnej vody. S pozdravom Ján Filkász, starosta obce Kostolná pri Dunaji, v.r.

 

6.12.2015 - Prišiel k nám MIKULÁŠ, porozdávali sme darčeky, ohriali sme sa teplou čokoládou a dospelí si dali varené vínko

 

* Obchodná Verejná súťaž do 15.12.2015

* Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z 12.11.2015

* Választások a Szlovák Köstársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére 2016. március 5-én

* Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konanej 5.3.2016

* Všeobecné záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

*Dokumenty uvidíte ak kliknite TU.

 

Deň obce 20.08.2016

Deň obce 22.08.2015

Deň obce 22.08.2015

Deň obce 16.08.2014

História obce 18.08.2012

Posedenie pod altánkom 21.08.2010

Otvorenie centra voľného času 22.08.2009

Poľovnícka zábava 15.11.2008

Slávnostné otvorenie kultúrneho domu 31.05.2008

Koncoletné posedenie 26.08.2006

Kostolná pri Dunaji